XUJJATLAR

16-SSV shakli

21-SSV shakli

24-SSV shakli

1-tib (vaksinatsiya) shakli

1-tib (infeksiya) shakli

Namunalar va ularni tekshirish natijalari

Ochiq suv havzalari suvi va oqava suvlarni tekshirish natijalarini

Ochiq suv havzalari, oqava suvlarni tekshirish bo‘yicha sonli bayonnoma

Ochiq suv xavzalari va oqava suvlarni mikrobiologik tekshirish jurnali

Ichimlik suvini tekshirish bo‘yicha sonli bayonnoma protokol

Ichimlik suvi bo‘yicha mikrobiologik tekshirishlarni qayd etish jurnali

Havoni tekshirish natijalarini qayd etish jurnali. natijalarini qayd etish jurnali

Aholi yashash joylari havosini tekshirish bo‘yicha sonli bayonnoma protokol

Yopiq xonalar havosini tekshirish bo‘yicha sonli bayonnoma protokol

Ob xavo omillarini o‘lchash bo‘yicha sonli bayonnoma

Xavoni mikrobiologik tekshirish jurnali

Tuprok namunasini tekshirish natijasini qayd etish jurnali

Tuprok namunalarini tekshirish bo‘yicha sonli bayonnoma

Tuprok bo‘yicha mikrobiologik tekshiruvlarni qayd etish jurnali

Elektromagnit maydoni kuchlanishini o‘lchashdagi bayonnoma

Shovkin va tebranishni vibratsiya o‘lchash bo‘yicha bayonnoma

Yorug‘likni o‘lchash bo‘yicha bayonnoma

Fizik omillar shovqin, tebranish, EM, MM, EMM, ESM

Radiotexnik ob’ektning sanitariya pasporti

Tayyor taom va ratsionlar kaloriyasi hamda kimyoviy tarkibini tekshirish

Tayyor taom va ratsionlar kaloriyasi hamda kimyoviy tarkibini tekshirish

Tayyor taom va ratsionlar. Tayyor taom va ratsionlar. Тайёр таом ва рационлар

Oziq ovqat mahsulotlaridan olingan namunalarni tekshirish bo‘yicha

Oziq ovqat maxsuloti namunalarini tekshirish natijalarini qayd

Qishloq ho‘jaligi va oziq ovqat mahsulotlari namunalarida pestitsidlar

Oziq ovqat mahsulotlarining mikrobiologik tekshiruvlarini qayd

Oziq ovqat va kosmetika maxsulotlarini sanitariya bakteriologik

Iste’mol uchun yaroqsiz deb topilgan oziq ovqat mahsulotlarini

Oziq ovkat namunalarini spektrometrik o‘lchovlarni hisobga olish

Qurilish namunalarini spektrometrik o‘lchovlarni hisobga olish

Radiometrik o‘lchovlarni hisobga olish jurnali. hisobga olish jurnali.

Dozimetrik o‘lchov bo‘yicha sonli bayonnoma

Rentgen kabinetni foydalanishga qabul etilganligi haqida dalolatnoma

O‘tkazilgan radiometrik o‘lchov bo‘yicha sonli bayonnoma protokol

Dozimetrik o‘lchovlarni hisobga olish jurnali

Tadbirkorlik sub’ektlarining sanitariya qoidalari va normalari

Polimerva boshqa materiallardan tayyorlangan ashyolardan olingan

Polimer va boshqa ash’yolardan tayyorlangan mahsulotlarni tekshirish

Toksikologik tekshiruvlarni ruyxatga olish jurnali

Virusologik tekshiruvlarni qayd etish jurnali

Sanitariya virusologiya nazoratidagi ro‘yhatga olish va tekshiruv

Dori darmonlar va dorixona idishlarini mikrobiologik tekshirishni

Konservalarni mikrobiologik tekshirish bo‘yicha ish jurnali

Serologik tekshiruvlarni qayd etish jurnali

Namunalarni sanitariya bakteriologik tekshiruv natijasi

Bo‘g‘ma kasallarni mikrobiologik tekshirish jurnali

Ko‘k yo‘tal kasalligini mikrobiologik tekshirish jurnali

Meningokokklar mikrobiologik tekshirish jurnali

Patogen stafilakokk tashuvchanlikka tekshiruv

Xirurgik materiallarni sterillikkatekshiruv jurnalli

Qonni sterillikka tekshirishni qayd qilish jurnali

Tashqi muxit anjomlaridan olingan surtma na’munalarini tekshirish

Surtmalarda o‘tkazilgan mikrobiologik tekshirishlarni qaydlov jurnali

Qon so‘ruvchi bo‘g‘im oyoqlilarning imago va lichinkalari bilan kurashish

Entomofauna va kanalar ustidan asosiy fenologik kuzatishlarni

Entomafauna va kanalar asosiy vakillarining mavsumiy son o‘zgarishlarini

Jamlama bildirishnoma vedomst. Jamlama bildirishnoma vedomst.

Sanitariya gelm tekshirish

Bezgak va kanali qaytalama tif kasalliklari bo‘yicha musbat qon

Bezgak va kanali kaytalama tif kasalligiga manfiy qon preparatlarini

Bezgak va kanali kaytalama tif kasalliklariga tekshiruvlarni ruyxatga

Tashqi muxit anjomlaridan san gelmentologik surtma olish dalolatnomasi

Aholi punkt imago mal sonini hisobga olish jurnali. olish jurnali

Dezinfeksiyalovchi kamera ishini nazorat qilish dalolatnomasi

Yakunlovchi dezinfeksiya o‘tkazish uchun № naryad

Naryad buyicha utkazilgan dezinfeksiya xakida

Dezakameraga kuzatuvchi xamroh

Kasallik o‘chog‘ida joriy dezinfeksiya o‘tkazilganligini nazorat qilish

Dezinfeksiya vositalarini tekshirish bo‘yicha sonli bayonnoma

Dezinfeksiya sifatini laboratorik nazorat qilishni ro‘yhatga olish

Dezinseksiya o‘tkazish uchun №_naryad

Dezinfeksiyalovchi moddalarni bakteriotsid xususiyatlarini to‘qimali