logo
 1. Klinički centar Univerziteta Sarajevo
 2. Univerzitetski klinički centar Tuzla
 3. Sveučilišna klinička bolnica Mostar
 4. Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo
 5. Kantonalna bolnica Zenica
 6. Opća bolnica Tešanj
 7. Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać
 8. Privatna Zdravstvena ustanova “Alea“ Dr Kandić Sarajevo
 9. PZU Plava poliklinika Tuzla
 10. PZU „Eurofarm-Centar-Poliklinika„ Sarajevo
 11. PZU Privatni mikrobiološko parazitološki laboratorij Sarajevo 
 12. Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje „Nalaz“, Sarajevo
 13. PZU Poliklinika i Dnevna bolnica „Dr. Al-Tawil“
 14. Zavod za javno zdravstvo Srednjebosanskog kantona, Travnik
 15. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo